Επικοινωνία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ομίλου Αργακίου σας πληροφορεί ότι  η διεύθυνση που μπορείτε να επικοινωνείτε γραπτώς είναι η ακόλουθη:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΑΚΙΟΥ
Τ.Θ. 23927
Τ.Τ 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ