Εγγραφή Νέου Μέλους Στον Πολιτιστικό Όμιλο Αργακίου

 Ο Πολιτιστικός όμιλος Αργακίου ανακοινώνει ότι έχει δικό του λογαριασμό για καταθέσεις και συνδρομές των μελών και φίλων. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 
4004360-7 (για λογαριασμό συνεργατικής ΣΤΕΛΜΕΚ)
Οι καταθέσεις μπορούν να γίνονται σε οποιανδήποτε τράπεζα-συνεργατικό ίδρυμα με αναφορά στο λογαριασμό και στο ίδρυμα ΣΤΕΛΜΕΚ.

Για φίλους και μέλη από το εξωτερικό το ΙΒΑΝ ΝΟ
είναι: CY79007051100000000040043607

Αίτηση
(Να αποστέλλονται στον Χ. Χαραλάμπους - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
EURO 40 (30 Euro ετήσια συνδρομή + 10 euro εγγραφή)

 

Έντυπο για Αρχείο πληθυσμού 
(Να αποστέλλονται στον Χ. Χαραλάμπους - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )